Jauniegūtās starpkultūru kompetences Vācijā

Starpkultūru prasmes, tiešsaistes kursu izstrāde un zināšanas par mērķauditoriju, kā arī vērtīgas starptautiskas diskusijas un jaunu instrumentu apgūšana bija galvenie pedagogu ieguvumi pēc dalības Erasmus+ projekta “Vocational online collaboration for learning” (turpmāk - VOCAL) otrajās īstermiņa apmācībās pedagogiem, kas norisinājās Heilbronnā, Vācijā no 18. līdz 22.septembrim.

Apmācībās piedalījās 23 VOCAL projekta dalībnieki no Ungārijas, Vācijas, Spānijas, Lietuvas un Latvijas, t.sk. četri pedagogi no Ogres tehnikuma – Maruta Dreimane, Dace Runča, Ingrīda Barisa un Toms Ezerietis. Apmācību mērķis bija iegūt kompetences, kas saistītas ar starptautisku, starpkultūru un daudzveidīgu izglītojamo grupu apmācību un kvalitatīvu mācību līdzekļu digitalizāciju. Pedagogi strādāja projekta IKT platformā Moodlē, kā arī starptautiskās grupās, koncentrējoties uz mācību materiāliem un 6 tiešsaistes kursiem, kas tiks izstrādāti VOCAL ietvaros.

Apmācību noslēgumā dalībnieki dalījās ar jauniegūto pieredzi, sasniegumiem, rezultātiem. Lūk, dažas atbildes:

"Starptautiskās diskusijas bija patiešām auglīgas. Beidzot guvu skaidru priekšstatu par kursa izstrādi un to, kā rīkoties tālāk. "

"Es satiku jaunus cilvēkus, ar kuriem varu turpināt strādāt kopā un sadarboties turpmākajos projektos."

"Jo vairāk es uzzināju par starpkultūru kompetenci, jo vairāk es saprotu tā nozīmi."

"Ir jāiegulda daudz darba un rūpīgas sagatavošanās, izstrādājot tiešsaistes kursus, un no starpkultūru aspekta nav iespējams izvairīties, tāpēc tas jāņem vērā. Es iemācījos iegūt labāku pārskatu par kursa struktūru."

"Vienmēr plānojiet mācību saturu un darbību."

"Ir ļoti svarīgi zināt jūsu mērķauditoriju. Tas ir visa sākums - kā jūs veidojat un pielāgojat savu saturu, kā to atšķirt un kādus aspektus plānošanā ņemt vērā."

 

Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Ungārijas, Vācijas, Spānijas un Lietuvas Erasmus+ programmas KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projektu VOCAL (Nr.2016-1-HU01-KA202-022916) īstenos līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Sīkāka informācija par projektu www.vocalerasmus.eu un VOCAL Facebook lapā.

 

Projektu vadītāja

Ieva Kulmane