Dzejas dienas 2017

4.oktobrī norisinājās jau par Ogres tehnikuma tradīciju kļuvušās Dzejas dienas, kas pulcēja kopā gan jauniešus, kuri uzdrīkstējās savas domas un jūtas paust dzejā, gan skolotājus, kas deklamēja savas iemīļotās dzejas rindas no pazīstamu un ne tik pazīstamu autoru grāmatām.

Pasākumu ieskandināja skolas direktores I.Brantes uzruna, kam sekoja skolotāju uzstāšanās. Daudzveidību radīja gan dzejoļi par bērnību, gan –  mīlestību, gan veltījums Latvijas simtgadei kā dzimtajā, tā arī ukraiņu valodā.

Otrajā daļā savu dzeju deklamēja tehnikuma audzēkņi. Prieks bija vērot, ka katram ir savs neatkārtojams literārās valodas stils. To paspilgtināja lirikas tēmu dažādība : mīlestība, daba, dzimtene un laiks. Pirmoreiz skanēja dzejojums augšzemnieku dialektā.

’’Cilvēki ir kā lietus lāses,’’ tā savā dzejolī sacīja Maija Ermansone, 2KL audzēkne. Šis citāts arī kļuva par pateicības moto, ko saņēma katrs audzēknis. Visa pasākuma garumā klātesošos priecēja arī muzikāli priekšnesumi, ko bija sagatavojuši Ogres tehnikuma izglītojamie.

Izskaņā visi vienojās jau par Dzejas dienu himnu kļuvušās dziesmas ’’Atzīšanās’’ vārdos Betijas Bedikeres a cappella izpildījumā.

Katrs ieguva neaizmirstamas emocijas, kas kalpos kā motivācija piedalīties šajā pasākumā arī nākamgad.

 

                                                                       Līga Trinska, 3VP audzēkne