Profesionālās pilnveides seminārs OT pedagogiem ,,Karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējas mācību priekšmetu apguves procesā" - Ogres tehnikums

Profesionālās pilnveides seminārs OT pedagogiem ,,Karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējas mācību priekšmetu apguves procesā"

Ogres tehnikumā 26. septembrī notika seminārs pedagogiem ,,Karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējas mācību priekšmetu apguves procesā". Semināra mērķis: sniegt praktisku atbalstu pedagogiem izpratnes veidošanā par karjeras vadības prasmēm un to saistību ar mācību priekšmetiem. Pašvērtējums un pašcieņa kā atalgojuma lieluma rādītājs, karjeras vadības prasmes – sevis izzināšana, lēmumu pieņemšana, spēja tikt galā ar nenoteiktību, karjeras plānošana un citas tēmas, kas tika iztirzātas pozitīvā un humora pilnā gaisotnē lektora - karjeras konsultanta Mārtiņa Geidas stāstījumā.

 

Semināra laikā tika apgūtas zināšanas un prasmes, lai sekmētu izglītojamo izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu ikkatra atbildību par paša dzīvi, profesijas izvēli un izglītību, motivētu lēmumu pieņemšanu. Diskusijā pedagogi meklēja atbildi uz mūžseno audzēkņu jautājumu kāpēc vajag mācīties?

 

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast — ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai, jo KARJERA ir spēja būt īstajā laikā īstajā vietā un pateikt īstos vārdus īstajiem cilvēkiem.