Bulgāri pēc pieredzes dodas uz Ogres tehnikumu

No 25. līdz 29.septembrim Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē uzturējās Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji, kuri viesojās arī Ogres tehnikumā (OT).

"Esam ieradušies, lai iepazītos ar profesionālās izglītības organizēšanas procesu un standartiem Latvijā. Pirmie iespaidi, kas gūti, apmeklējot profesionālās izglītības iestādes Latvijā, ir ļoti pozitīvi, pārsteidz tās iespējas, ko piedāvā profesionālās izglītības iestādes," atklāj Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras vadošā eksperte profesionālās izglītības un praktisko apmācību jomā Adelīna Ļubomirova.

Viesi no Bulgārijas apmeklēja vairākas profesionālās izglītības iestādes – Jelgavas tehnikumu, Valmieras tehnikumu, kā arī Ogres tehnikumu.

"Ogres tehnikumu izvēlējāmies tāpēc, ka tas ir profesionālās izglītības kompetences centrs, par kuru saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes. Pirms pāris gadiem Ogres tehnikumā īstenots vērienīgs infrastruktūras uzlabošanas projekts, un šeit ārzemju viesiem ir daudz ko redzēt. Vēlamies parādīt, cik Latvijā ir lieliskas profesionālās izglītības iestādes un kādas ir iespējas tajās mācīties. Profesionālajai izglītībai ir vairākas priekšrocības – līdztekus vidējai izglītībai var iegūt profesiju, labāk sagatavoties dzīvei un studijām izvēlētajā specialitātē," norāda Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Ilga Bidzāne.

Ar viesiem no Bulgārijas tikās OT direktore Ilze Brante, Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska, Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka, Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere, audzēkņi.

Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas interesēja viesus, - darba vidē balstītu mācību organizēšana. OT bija viena no pirmajām sešām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kas iesaistījās šajā projektā.

Laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam uzkrāta vērā ņemama pieredze, kas var noderēt arī citu valstu profesionālās izglītības institūciju un mācību iestāžu pārstāvjiem. Uzsākot projektu, OT sadarbojās ar pieciem uzņēmumiem, bet tagad to skaits sasniedzis 110.

"Ja pirms tam audzēkņi tikai 4.kursā devās sešu mēnešu kvalifikācijas praksē, tad tagad jau no 1.kursa katru gadu noteiktu laiku audzēkņi strādā uzņēmumā, un, absolvējot tehnikumu, jau ir pilnvērtīgi darbinieki," darba vidē balstītu mācību nozīmi skaidro OT direktore I.Brante.

Lai uzskatāmi parādītu, ko no darba vidē balstītām mācībām iegūst tie, kam tās domātas, ar prezentācijām uzstājās OT audzēkņi.

Artūrs Skrīvelis, kurš mācās Mēbeļu galdnieku izglītības programmas 2.kursā, darba vidē balstītas mācības apgūst SIA "Dižozols". "Esmu ieguvis jaunas zināšanas, kā arī praktiskā darba pieredzi uzņēmumā. Darba vidē balstītās mācības man palīdzējušas izprast, kāpēc tehnikumā jāapgūst teorija, bet praktiskā darbošanās padarījusi šo procesu daudz interesantāku," par saviem ieguvumiem klāsta A.Skrīvelis.

Savukārt Elektronikas tehniķu izglītības programmas 4.kursa audzēkņi Edijs Gavriļenko un Silvestrs Kukuls stāstīja par savu pieredzi elektronikas uzņēmumos – AS "HansaMatrix" un SIA "Lexel Fabrika".

"Audzēkņu prezentācijas par darba vidē balstītu izglītību nav sagatavotas īpašam gadījumam. Pēc katras prakses jaunieši gatavo apkopojumu, lai kopīgi – audzēknis, uzņēmējs, prakses vadītāji no uzņēmuma un tehnikuma – varētu izvērtēt paveikto un plānot turpmāko darbu. Tehnikumam ir izveidojusies laba sadarbība ar uzņēmējiem, kuru ieteikumus ņemam vērā arī mācību programmu izstrādē,” norāda I.Brante.

 

Viesi no Bulgārijas iepazinās ar OT kabinetiem, laboratorijām un mācību angāru, kā arī piedalījās biedrības "Siera klubs" rīkotajā seminārā "Meistara diena" Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņiem.

Lai pārliecinātos par darba vidē balstītu mācību īstenošanu praksē, vizītes noslēgumā viesi no Bulgārijas apmeklēja AS "HansaMatrix" ražotni Ogrē, kur darba vidē balstītas mācības apgūst topošie elektronikas tehniķi.