Ogres tehnikumā seminārs kokapstrādes nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem

Ogres tehnikumā (OT) no 20. līdz 22.septembrim notika praktiskās darbības semināra cikls profesionālās izglītības iestāžu kokapstrādes nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem "Inovācijas kokapstrādes ražojumu izstrādē un to ilgtspēja".

OT direktore Ilze Brante seminārā dalījās ar pieredzi un izaicinājumiem, kādi atrodami darba vidē balstītās mācības kokapstrādes jomā.

I.Brante atzīst, ka darba vidē balstītas mācības ir sevi pierādījušas. Jau no pirmā kursa, strādājot kopā ar meistaru, interese par mācībām padziļinās, bet, lai to paveiktu un uzņēmēji ieinteresētos, pirms tam jāveic liels izskaidrojošais darbs.

"Kopā ar uzņēmējiem mēs sanācām kopā, pārveidojām mācību grafiku, jo uzņēmēji nevēlējās, ka prakse uzņēmumā būtu pa dienām. Viņi vēlējās, lai būtu pa mēnešiem, lai audzēknis būtu uzņēmumā vienu mēnesi," kopsadarbības sākumu atceras I.Brante. "Pēc uzņēmēju iniciatīvas darba aizsardzība tiek mācīta jau pirmajā kursā."

Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss semināra dalībniekus iepazīstināja ar to, kādi stratēģiskie uzstādījumi ir kokapstrādes jomā un kādas prasības nepieciešamas izglītības īstenotājiem un izglītības prakšu veidotājiem.

No izglītības iestādēm darba devēji gaida labi sagatavotus, zinošus un prasmīgus speciālistus. Stratēģiskie jautājumi profesionālajā izglītībā ir trīs: Kas un uz kā māca? Ko īsti māca? Vai ir kam mācīt?

OT uz šiem jautājumiem var atbildēt izsmeļoši un pārliecinoši, jo pedagogi ir sagatavoti, mācību bāze nemitīgi pilnveidojas, mācību saturs ir rūpīgi izstrādāts un papildinās. Arī audzēkņu skaits, neskatoties uz Rīgas tuvumu, ir pietiekams.

Seminārs radis atsaucību kokapstrādes nozares pedagogu un prakšu vadītāju vidū. Tajā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieku vai no visas Latvijas. Ir pārstāvēta Smiltene, Rēzekne, Kandava, Kuldīga, Aizkraukle, Rīga un daudzas citas pilsētas un novadi. Arī OT audzēkņi izmanto iespēju, lai papildus iepazītos ar kādu sevi interesējošu jautājumu.

Rosinoši, ka semināra dalībnieki dalījās ar savu praktisko pieredzi un pieredzē balstītiem viedokļiem par vienu vai otru tēmu. Piemēram, par to, kādām jābūt prakses vietām audzēkņiem un kādas praktiskās iemaņas jāapgūst. Mēbeļu galdniekam, būvizstrādājumu galdniekam un namdarim jāzina nozares pamatnosacījumi, bet lietpratējam jābūt savā konkrētajā profesijā. Nenoliedzami, ka būtisks ir arī darba samaksas jautājums.

Darba vidē balstītām mācībām ir daudz priekšrocību. Arī tāda, ka, iepazīstoties tuvāk ar savu nākamo profesiju, noskaidrojas, ka konkrētajam audzēknim tā nav piemērota un iespējams laikus izvēlēties ko sirdij tuvāku.

Semināra pirmajā dienā tā dalībnieki iepazinās ar SIA "Silver Standard Plant" pieredzi koka paneļa māju un mēbeļu ražošanā Birzgalē, apskatot arī Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” veikumu koka izstrādājumu izmantošanā.

Vēl seminārā bija paredzētas izbraukuma vizītes SIA "Dižozols Plus" Salaspilī un viesošanās Ikšķiles Brīvajā skolā. Semināra dalībnieki pēcpusdienā iepazīsies arī ar Libertu bērzu sulas ražotni Ikšķilē.

Semināra dalībnieki uzzināja, kā akumulatoru instrumenti aizvieto elektroinstrumentus, kādi ir jaunāko tehnoloģiju risinājumi un daudz ko citu.