1.kursu Sporta olimpiādē uzvar meža mašīnu mehāniķi

Šī gada 20.septembrī Ogres Tehnikumā norisinājās ikgadējā 1.kursu audzēkņu Sporta olimpiāde. Laikapstākļi bija kā radīti aktīvai sportošanai un kolektīva gara stiprināšanai, visas dienas garumā spīdēja saule un ikviens varēja gūt pozitīvas emocijas. Sporta olimpiāde norisinājās Ogres pilsētas stadionā jau no plkst.9.00 ierodoties pirmajiem kursiem grupu audzinātāju pavadībā ar komandas karogu, saukli un vienotu vizuālo noformējumu.

Viss sākās ar rīta rosmi, sastāšanos ierindā un katras grupas prezentāciju. Pirmo kursu gatavību Sporta olimpiādei un rīta rosmi pārbaudīja un uzdevumus lika veikt Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadets. Pēc Rīta rosmes viss turpinājās un katrs kurss saņēma kartes, kur bija norādītas uzdevumu vietas, kuras viņiem bija jāizpilda izcili, lai iegūtu maksimālo punktu skaitu. Sporta olimpiādes uzdevumi, paradīja gan viņu gudrību, gan atjautību, izturību un sportisko sagatavotību. Sporta olimpiādes kontrolpunktos jāīsteno bija 15 uzdevumi, piemēram: dvieļbols, pupiņu kratīšana, desu mešana, vārdu mežģīs, līšana caur riņķi, veiklās pēdiņas, purvs ar riņķiem, zaķu pļava, veiklie pirmkursnieki, sausām kājām, baļķu pludināšana u.c.

Lai kļūtu par pilntiesīgu Ogres tehnikuma audzēkņiem,1.kursiem bija jāsniedz arī zvērests izpildot arī aktīvi kustības un spējot demonstrēt grupas saliedētību, zvērestu pieņēma Audzēkņu pašpārvalde. Audzēkņi ir zvērējuši cienīt un godāt un ar smaidiem apveltīt savus skolas biedrus, pedagogus, grupas audzinātājiem palīdzēt un ar ziediem apbārstīt.

Visi kursi bija sarūpējuši karogus, attēlojot to, kas vislabāk asociējas ar grupu, jāsaka, ka karogi šogad bija ļoti labi pārdomāti, otrs mājas darbs bija sagatavot saukli –, piemēram, video operatoriem lieliski atbilda profesijai, arī Mežsaimniecības un kokapstrādes nodaļas puiši bija pacentušies, komandas draudzīgumu lieliski demonstrēja viesmīlības pakalpojumu, mēbeļu galdnieku un namdaru, datorsistēmu, elektrotehniķu grupas, klientu apkalpošanas speciālisti, grāmatveži, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, Mākslas un dizaina nodaļā multimediju dizains izcēlās ar drosmi, enerģiskumu, pozitīvismu. Trešais mājas darbs bija padomāt par vienotu vizuālo tēlu, lai uzreiz ir skaidrs, ka tā ir viena komanda – visvairāk punktus pār mājas darbiem ieguva Meža mašīnu mehāniķi, spējot demonstrēt izcilu komandas garu un pat ietērpjot grupas audzinātāju, ar košu krāsu un frizūrām izcēlās datorsistēmu tehniķu 1.grupa, vides dizaina un interjera dizaina grupa piegāja radoši, mežsaimniecības tehniķu grupas tēlu noformēja meitenes, īpaši izgatavojot pīnes visai grupai.

Pēc aktīvas sportošanas un rezultātu saskaitīšanas notika apbalvošanas pasākums. Katrs kurss saņēma diplomu ar atbilstošāko nomināciju kādā no kategorijām, bet trīs kursi ar augstāko punktu skaitu ieguva saldas balvas – kliņģerus no Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas.

Trešo vietu ar 52 punktiem ieguva Meža mašīnu operatori, sudraba godalgu jeb otro vietu ar 53 punktiem ieguva Vides dizaina, interjera dizaina apvienotais kurss, bet pirmo vietu un galveno balvu – ekskursiju uz pašu izvēlētu galamērķi – ar 54 (maksimālais punktu skaits) ieguva Meža mašīnu mehāniķu puiši.

Par foto un video reportāžu parūpējās tehnikuma pašpārvaldes audzēkņi Eduards un Mairis, paldies sporta pedagogiem Lilitai Bataragai un Zigurdam Kincim, paldies Lindai Caunei par aktīvu atbalstu.

 

Sagatavoja: Direktores vietniece kultūrizglītība un audzināšanas jomā Armanda Auziņa.