Pārbūvēs Ogres tehnikuma dienesta viesnīcu „Aizupēs”

6.septembrī Ogres tehnikums (OT) noslēdzis būvdarbu līgumu ar  SIA "Torensberg", kas rekonstruēs OT dienesta viesnīcu "Aizupēs".

"Tas ir svinīgs brīdis, jo mēs turpinām īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu, lai izveidotu Ogres tehnikumu par vienotu mācību kompleksu. Tā kā mums trūkst modernas dienesta viesnīcas, tad ar šo līgumu mēs uzsāksim dienesta viesnīcas rekonstrukciju. Viesnīca "Aizupēs" ir slēgta kopš 2014.gada 19.maija, gaidot to brīdi, kad tā pārvērtīsies skaistā, modernā ēkā. Pamatojoties uz izsludināto iepirkumu, konkursā uzvarējusi SIA "Torensberg", ar kuru šodien parakstām būvniecības līgumu," sacīja OT direktore Ilze Brante. 

Līgumu parakstīja OT direktore Ilze Brante un SIA "Torensberg" valdes loceklis Aleksandrs Kreicers. 

"Paldies par uzticēto iespēju pārbūvēt Ogres tehnikuma dienesta viesnīcu. Mūsu uzņēmumam ir liela pieredze dažādu izglītības iestāžu būvniecībā, un mēs šos darbus veiksim kvalitatīvi," pēc līguma parakstīšanas solīja A.Kreicers. 

Līgums noslēgts starp Ogres tehnikumu un SIA "Torensberg" par dienesta viesnīcas pārbūvi projekta "Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", līguma Nr.8.1.3. 0/16/1/005. 

Pārbūve tiks īstenota divu projektu, finansējuma avotu ietvaros: 

1.posms attiecināms uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" līdzfinansēto projektu 456 967,98 EUR bez PVN; 

2.posms attiecināms uz projektu "Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", līguma Nr.8.1.3.0/16/I/005 - 1 720 724,21 EUR bez PVN. 

Pārbūves darbu izpildes termiņš ir 10 mēneši kopš līguma noslēgšanas.  

"Veikto darbu rezultātā esošā dienesta viesnīca tiks pārbūvēta par modernu dienesta viesnīcu. Vienā istabiņā dzīvos divi audzēkņi, abām istabiņām būs kopīgs sanitārais mezgls, duša un virtuvīte, kas atbildīs mūsdienu prasībām. Ja ne gluži nākamā mācību gada sākumā, tad sākot ar 2019.gada 1.janvāri audzēkņi varēs ievākties jaunajā dienesta viesnīcā," informē OT Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska. 

Kopš slēgta dienesta viesnīca "Aizupēs", audzēkņi  izmitināti dienesta viesnīcās Jaunatnes ielā 3 un Upes prospektā 18. Abās viesnīcās kopā šobrīd dzīvo 523 audzēkņi.  

Jaunajā dienesta viesnīcā paredzēta 281 vieta, tāpēc lai audzēkņiem tiktu nodrošināti komfortabli sadzīves apstākļi, tehnikumam nepieciešamas visas trīs viesnīcas. 

Pēc jaunās dienesta viesnīcas nodošanas ekspluatācijā, paredzēts saglabāt un, ieguldot Ogres tehnikuma līdzekļus, izremontēt arī divas esošās dienesta viesnīcas, kur šobrīd dzīvo četri audzēkņi vienā istabiņā.

"Pieprasījums pēc vietām dienesta viesnīcā tikai pieaug. To veicinās arī Ogres tehnikuma iesaistīšanās pieaugušo izglītības projektā. Plānots, ka kopumā būs nepieciešamas ap 600 vietām," norāda S.Jasinska. 

Paralēli dienesta viesnīcas pārbūvei notiek OT multifunkcionālās halles projektēšana, kurā audzēkņi varēs ne tikai sportot un pulcēties svinīgos pasākumos, bet arī aktīvi pavadīt brīvo laiku, ko nodrošinās  trenažieru, aerobikas un horeogrāfijas zāle.