Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Ogres tehnikumā - Ogres tehnikums

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Ogres tehnikumā

Līguma priekšmets

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Ogres tehnikumā

Iepirkuma identifikācijas numurs

OT 2016/16

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punktu, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un pasūtītāja mājas lapā internetā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2017.gada 12.janvāris, plkst.:10:00

Rezultātu publicēšanas datums

2017.gada 12.janvāris

Piegādātāja nosaukums

SIA “Reģionālais drošības serviss”

Līgumcena (bez PVN)

Cena par vienu stundu EUR 5,20 bez PVN

Līguma izpildes termiņš

 

 

Ziņojums šeit