Latvijas un Igaunijas profesionālās izglītības iestāžu direktoru vizīte Londonā no 2017.gada 27.janvāra līdz 2.februārī

 

Mūsdienās strauji mainās daba, valstu demogrāfiskā situācija un tehnoloģijas. Augsti kvalificēti speciālisti darba tirgū kļūst arvien pieprasītāki, palielinās prasības profesionālās izglītības iestāžu absolventu kvalitātei. Ar mērķi gūt starptautisku pieredzi un iepazīt Apvienotās Karalistes un Anglijas profesionālās izglītības sistēmu Britu padome sadarbībās ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Igaunijas Republikas Izglītības un pētniecības ministriju organizēja Latvijas un Igaunijas profesionālās izglītības iestāžu direktoru studiju vizīti Londonā no 2017.gada 27.janvāra līdz 2.februārim.

Mēs, 30 izglītības darbinieku grupa no Latvijas un Igaunijas, kuru pavadīja Zane Matesoviča, Britu Padomes direktore Latvijā, Ursula Roosmaa, Britu Padomes Igaunijā direktore, Richard Beamish, programmas direktors un Catherine Cooper, apmeklējumu un pasākumu koordinatore, piedzīvojām interesantas, intensīvas un jaunas informācijas bagātas septiņas dienas Londonā un tās apkārtnē:

Iepazinām profesionālās izglītības organizāciju Apvienotajā Karalistē kopumā un Anglijā tai skaitā.

 

1.Apvienotajā Karalistē profesionālā izglītība tiek īstenota, cieši sadarbojoties profesionālo prasmju noteicošajiem partneriem:

1.1.Uzņēmējiem (tieši un caur sektoru padomēm un rūpnieciskām apvienībām).

1.2.Valdībai (ministrijas, atbalsta institūcijas, vietējie uzņēmēji).

1.3.Izglītības iestādēm (universitātes, koledžas, privātie izglītības pakalpojumu sniedzēji).

 

2.Lai profesionālā izglītība atbilstu darba devēju prasībām, sadarbības partneri kopīgi veido darba tirgus inteliģenci:

2.1.nosaka vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus;

2.2.organizē diskusijas ar uzņēmējiem;

2.3. veido uz nākotni vērstas darba grupas. (Ir izstrādātas darba tirgus inteliģences vadlīnijas).

3. Darba tirgus mūsdienās pieprasa darbiniekus, kas ir izglītoti darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, tāpēc pastiprināta uzmanība tiek pievērsta mācībām darba vietā. Anglijā pāreja uz jauno māceklības sistēmu tiks uzsākta 2017.gada septembrī, galveno uzmanību pievēršot audzēkņu zināšanām, prasmēm un attieksmēm.

4.Tā kā izglītību finansē valsts, valsts stingri kontrolē izglītības kvalitāti.

Kvalitātes novērtēšana notiek reizi trīs gados.

5.Katrs lektors uzsver nepieciešamību nepārtraukti mācīties, attīstīt digitālās un tehniskās prasmes.

 

 

Guvām pieredzi, apmeklējot koledžas:

 

1.Burton and South Derbyshire College.

 

Atrodas Burton pilsētas centrā. Koledžas pamatmērķis ir sekmēt pilsētas un reģiona ekonomisko attīstību, kā arī pastāvīgi uzlabot audzēkņu mācību apstākļus. Koledžas stratēģiskais plāns izstrādāts pieciem gadiem, ievērojot valdības politiku un pasaules attīstības tendences nākotnē.

Koledžā kopumā mācās 6 000 audzēkņu gadā, no tiem: 2 000 audzēkņu mācās dienas nodaļā, 1 000 audzēkņu stažējas, pilnveidojot zināšanas profesijā, 230 audzēkņi iegūst augstāku izglītības pakāpi, pārējie ir pieaugušie, kuri pārkvalificējas.

Koledžā ir audzēkņu pašpārvalde. Trīs reizes mācību gadā audzēkņi paši sevi vērtē.

Lielu atbalstu koledžas attīstībā sniedz koledžas konvents/darba devēju padome. Koledža ļoti cieši sadarbojas ar darba devējiem, apmēram ar 1 700 uzņēmējiem gadā. Koledža aicina darba devējus iesaistīties visos koledžas darba virzienos: izstrādājot saturu, vadot praktiskās nodarbības, lasot lekcijas.

Līdzās profesionālajām prasmēm lielu uzmanību koledža pievērš atbalsta prasmēm, tas ir, komunikācijas un sadarbības prasmēm, vadības un uzņēmības prasmēm, radošuma un komandas darba prasmēm, kuras darba devēji bieži vien vērtē augstāk par profesionālajām prasmēm.

Koledža ieinteresēta attīstīt sadarbību ar Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, īstenojot Erasmus + projektus.

 

2.City&Islington Cellege Londonā.

 

City&Islington Cellege Londonā ir vairāku koledžu apvienība, audzēkņu skaits 26 500, no tiem vecumā no 16 līdz 18 gadiem ir 7 950 audzēkņu, vecumā no19 gadu vecuma un vairāk ir 18 550 audzēkņu.

Koledža 2013.gadā ieguvusi zelta kvalitātes balvu. Anglijā koledžām iespējams iegūt bronzas, sudraba un zelta kvalitātes balvu. Pirms tam City&Islington Cellege Londonā ir bijusi sudraba kvalitātes balva. Koledžas kolektīvs smagi strādājis, lai iegūtu zelta kvalitātes balvu.

Cieši sadarbojas ar darba devējiem, apmēram ar 6 000 darba devēju gadā. Īsteno dažādas sadarbības formas: darba devēju dienas, kad dažādu profesiju cilvēki viesojas koledžā, kopīgi ar darba devējiem izstrādā izglītības programmas, par teicamu sadarbību ar koledžu, koledža labākos darba devējus apbalvo.

Lai piesaistītu audzēkņus mācībām koledžā, izmanto: mājas lapu; atvērto durvju dienas; vispārizglītojošo skolu apmeklējumus. Visefektīvākais veids audzēkņu piesaistē, audzēkņi paši iesaka mācības koledžā saviem draugiem un radiniekiem.

Darba vidē balstītas mācības tiek nodrošinātas tiem audzēkņiem, kuri strādājot uzņēmumā, pilnveido savas zināšanas koledžā.

Koledža ieinteresēta attīstīt sadarbību ar Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, īstenojot Erasmus + projektus.

 

3.Lewisham Southwark College Londonā.

Izveidota, apvienojot piecas koledžu ēkas. Pašlaik koledža izvietota trīs ēkās. Modernizētais korpuss atklāts 2017.gada 27.janvārī. Pārdodot divas koledžu ēkas, iegūts finansējums jaunatklātās ēkas modernizācijai. Augsta būvniecības darbu kvalitāte. Mūsdienīgas tehnoloģijas un moderns aprīkojums.

Uzsverot audzēkņu darba vidē balstītu mācību priekšrocības uzņēmējam, koledžas pedagogi norāda, ka darba devējs bieži vien iegūst no jauniešiem jaunas idejas, izaudzina savu darbinieku, praksei beidzoties, var praktikantu pieņemt darbā un pieņemt atkal jaunu praktikantu, kā arī uzņēmumā strādājošais apgūst jaunas prasmes, kļūstot par prakses vadītāju/mentoru. Savukārt audzēknis, mācoties darba vidē, gūst lielisku praktisko pieredzi.

Koledžā regulāri tiek vērtēta izglītības kvalitāte. Viens no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, cik audzēkņi uzsāk mācības un cik audzēkņi beidz mācības, iegūstot profesionālo kvalifikāciju.

Mācību stundas tiek filmētas. Audzēkņiem, ja viņi kādu iemeslu dēļ nav piedalījušies stundā, ir iespēja noskatīties mācību stundu filmā un apgūt nokavēto mācību materiālu.

Koledža ieinteresēta attīstīt sadarbību ar Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, īstenojot Erasmus + projektus.

4.Apmeklējām Latvijas vēstniecību Londonā. Noritēja draudzīga, aizraujoša un interesanta saruna ar Latvijas vēstnieci Baibu Braži. Pārrunājām notiekošās izmaiņas Latvijas profesionālajā izglītībā, iespējas turpmākai mūsu izglītības iestāžu sadarbībai ar Apvienoto Karalisti, kā arī guvām informāciju par dzīves intensitāti Londonā.

5.Lielisks piedzīvojums mums visiem bija lielākās ikgadējās izglītības izstādes Apvienotajā Karalistē Bett 2017 apmeklējums, iespēja būt jaunāko tehnoloģiju attīstības lieciniekiem, vērot tehnoloģiju revolūciju izglītības jomā. Mums bija iespēja ne tikai iepazīt, bet arī dibināt kontaktus ar mācību materiālu un mācību tehnoloģiju piegādātājiem. Dažas Bett lektoru atziņas:

“Esmu pārliecināts, ka mācīšanās ir patiešām veiksmīga tad, ja mācību process ir beidzies, bet sarunas turpinās”.

“Izglītībai ir būtiska nozīme, lai cilvēki mācību procesā spētu atrast un attīstīt katrs savu īpašo talantu”.

6.Tā kā lielākā daļa no mums bija pirmo reizi Londonā, ļoti noderīga bija gandrīz piecu stundu garā svētdienas pastaiga pa Londonu, apmeklējot, Svētā Pāvila katedrāli, Teita Modernās mākslas muzeju, Dienvidu banku un lielo panorāmas ratu, sauktu par Londonas aci, Vestminsteras tiltu, Vestminsteras pili, Bigbenu, Vestminsteras Abatiju, Bekingemas pili, kā arī noskatoties zirgu gvardes parādi.

7.Iepazinām arī Nacionālā futbola centra St.Georges,s Park iespējas.

8.Izbaudījām gan Londonas miglu, gan lietu, kā arī siltos saules starus.

Studiju vizītes laikā tika uzsvērts, ka mēs šajā vizītē mācāmies kopā. Bija jāatbild uz jautājumu, ko esam ieguvuši vizītes laikā? Ko mēs varam mācīties no Anglijas? Ko Anglija varētu mācīties no mums?

Ko es ieguvu studiju vizītes laikā Londonā? Ko es no studiju vizītes laikā redzētā ieviesīšu Ogres tehnikumā?

1.Pārliecinājos, ka tāpat, kā Anglijā, mēs cieši sadarbojamies ar darba devējiem. Sadarbība ar darba devējiem jāturpina, izmantojot jaunas sadarbības formas, piemēram, labāko darba devēju apbalvošana. Man, piemēram patika, ka koledžas konveta/darba devēju padomes fotoattēli un ieņemamie amati bija redzami koledžas vestibilā, tādējādi palielinot katra koledžas konveta/darba devēju padomes dalībnieka atbildību par koledžas attīstību.

2.Veidojot koledžu stratēģijas, akcents tiek likts uz nākotnes prasmju identificēšanu. Arī mums vēl intensīvāk jādomā par nākotnes prasmju veidošanu.

3.No Anglijas koledžām pārņemama ir tradīcija, ka audzēkņi paši sevi novērtē vairākas reizes gadā.

4.Katrā no koledžām iepazinām mūsdienīgi aprīkotas telpas teātra, mūzikas un dejas nodarbību nodrošināšanai. Teātra, mūzikas un dejas telpas ir paredzētas audzēkņu atbalsta prasmju, t.i., komunikācijas un sadarbības prasmju, radošuma un komandas darba prasmju veidošanai un attīstīšanai. Arī mums iespējami vairāk audzēkņu jāiesaista interešu izglītības un radošo spēju attīstīšanas pasākumos.

5.Visa pieaugušo izglītība un tālākizglītība tiek nodrošināta koledžās.

6.Uzmanību pievērsu tam, ka katrā koledžā tika ievērotas stingras drošības prasības.

7.Tika nodibināti kontakti, iegūta informācija, lai nākotnē kopīgi īstenotu Erasmus + mobilitātes un Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus.

8.Tā kā studiju vizītes laikā pieredzi guva gan Latvijas, gan Igaunijas profesionālās izglītības iestāžu direktori, tika stiprināta sadarbība ar Igaunijas profesionālās izglītības iestāžu direktoriem, radās idejas sadarbības projektiem.

 

Liels paldies Britu Padomei, Zanei Matesovičai, Britu Padomes direktorei Latvijā, Ursulai Roosmaa, Britu Padomes Igaunijā direktorei, Richardam Beamish, programmas direktoram un Catherinei Cooper, apmeklējumu un pasākumu koordinatorei, par iespēju pilnveidot savu pieredzi profesionālās izglītības jomā, attīstīt angļu valodas prasmes, gūt priekštatu par Londonu un Angliju.

 

2017.gada 4.februārī

 

Ilze Brante,

Ogres tehnikuma direktore.