Ogres pilsētas 90 gadu jubilejas logotipa konkurss

Gatavojoties Latvijas simtgadei un Ogres pilsētas deviņdesmitgadei un aicinot iedzīvotājus iesaistīties svētku veidošanā, Ogres novada pašvaldība izsludina konkursu Ogres pilsētas 90 gadu jubilejas logotipa izstrādei.

Dalību konkursam var pieteikt, līdz 28.02.2017. plkst. 18.00. iesniedzot logotipa skiču piedāvājumu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā

Nolikums